Skip to main content

OSVOJI MONSTER MOTO GP SILVERSTONE ISKUSTVO

KUPI MONSTER, SAČUVAJ RAČUN I OSVOJI MONSTER MOTO-GP SILVERSTONE ISKUSTVO

 “OSVOJI MOTOGP SILVERSTONE ISKUSTVO!”                                                                                  

PRIJEDLOG PRAVILA NAGRADNE IGRE

1.        ORGANIZATOR

365 BTL  d.o.o. Banja Luka (JIB: 4403264050008), Braće Pišteljića br.1, 78000 Banja Luka,  organizator je nagradne igre pod nazivom „ OSVOJI MOTOGP SILVERSTONE ISKUSTVO“.

Nagradna igra se priređuje sa ciljem unapređenja prodaje i promocije  COCA COLA proizvoda,a u skladu sa članom 95. i 96. Zakona o igrama na sreću RS (Službeni glasnik Republike Srpske br. 22/2019).

2.        TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje 15.02.2023. godine i traje do 31.03.2023. godine .

 1. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi na cjelokupnom području Republike Srpske( u daljem tekstu: RS).

 1. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest) godina koje u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 5. ovih pravila i koji za obavljenu kupovinu posjeduju originalni fiskalni račun u papirnoj formi kao dokaz stjecanja prava na učešće.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod nezavisnih partnera koji učestvuju u realizaciji ove nagradne igre, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba (supružnici, djeca i roditelji te braća i sestre ukoliko žive s njima u zajedničkom domaćinstvu).

Organizator zadržava pravo da po vlastitom nahođenju izvrši provjeru gore navedenih činjenica.

 1. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Monster   iz kategorije energetskih  pića i to:

Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise),

u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN). 

        

 1. NAČIN UČESTVOVANJA
 2. Kupovinom navedenih Monster proizvoda u maloprodajnim objektima na

teritoriji Republike Srpske, kupac  stiče se pravo na učešće u nagradnoj igri.

 1. Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: monsterenergypromotion.ba .
 2. Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:
 • Ime i prezime,
 • Mjesto i adresa prebivališta,
 • Godina rođenja,
 • Adresa elektronske pošte (e-mail),
 • Broj mobilnog telefona i
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine.
 1. Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:

„Tvoj kod je registrovan.

Prati www.monsterenergypromotion.ba  za informacije o dobitnicima.“

 1. Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:

„Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu” .

 1. Uspješnom registracijom učesnik učestvuje u izvlačenju nagrada.

07.04.2023.godine.

 1. Dobitnik se obavještava putem telefona, a na osnovu broja mobilnog telefona koji je naveden prilikom registracije.

Ukoliko je dobitnik naveo neispravan  broj, kontaktirati će se alternativni dobitnik.

 1. Učesnik je dužan sačuvati račun od kupovine, kao dokaz o učešću u nagradnoj igri.
 2. IZVLAČENJE NAGRADA

 

07.04.2023. godine, će se održati  izvlačenje nagrada.

Izvlačenje nagrada će se održati  na adresi : Mostarsko raskršće broj 1, 71 240 Hadžići.

Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom.

Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator i Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija.

Prilikom izvlačenja će biti izvučeni i alternativni dobitnici, u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.

 1. NAGRADE I MALOPRODAJNA VRIJEDNOST
Rbr Nagrada Količina Vrijednost   u KM                           (sa PDV-om) Ukupna vrijednost      u KM                                                                   (PDV-om)
1 Putovanje na MOTOGP Silverstone 1 5,000.00 5,000.00
2                                                                          Grand total u KM (sa PDV-om) 5,000.00

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Republiku Srpsku  iznosi 5,000.00 KM

(PDV je uključen u navedeni iznos).

Navedena  vrijednost nagrade u ovom članu predstavlja tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvatanja ovih pravila.

Nagrada uključuje plaćen let, smještaj i transport. VIP Monster tretman, Monster energy pristup stazi, ulaznice za tribine i premijum pogled na utrku.

Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utiče na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Organizator, osobe zaposlene kod  Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, kao i drugi nezavisni partneri u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri,  odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

 1. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA
 2. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na broj kontak telefona i  e-mail adresu koji su unijeli prilikom registracije, u roku od 7 dana nakon  dana(datuma)izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 3. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila.

Dobitnik nagrade  je dužan  poslati dobitni račun od kupovine, kao svojevrstan dokaz.

 1. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru i Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 2. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.
 3. Organizator će prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka provoditi isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 4. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Republike Srpske po dobijanju saglasnosti Republičke Uprave za igre na sreću

Nadležni sud u slučaju spora je Sud u Banja Luci.

 1. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu.

Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

 1. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile.

Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem.

U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Organizator je dužan da pravovremeno o tome obavijesti Republičku Upravu za igre na sreću Republike Srpske.

 1. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvatanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima.

Učesnik prihvatanjem ovih Pravila daje svoju saglasnost da, ako postane dobitnik nagrade, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i Organizator se obavezuju da lične podatke učesnika neće dijeliti sa trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i Organizator će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za potpunu provedbu ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i / ili Organizatora ili pozivom na besplatnu info liniju iz člana 13. Pravila, i prihvata da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u Nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i Organizator mogu  objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu.

Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.

 1. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila nagradne igre  obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100 ili putem e-mail: info.ba@cchellenic.com , svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 15.02.2023 do 31.03.2023. godine.

Odluke Organizatora i Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Banja Luka, 02.02.2023. godine

Broj: 1ICC-23/GX-f

NAGRADNA IGRA JE ZAVRŠENA

Dobitnik nagradne igre: Aleksandar Knežević, Banja Luka

Pravila nagradne igre

 “OSVOJI MOTOGP SILVERSTONE ISKUSTVO!”                                                                                  

PRIJEDLOG PRAVILA NAGRADNE IGRE

1.        ORGANIZATOR

365 BTL  d.o.o. Banja Luka (JIB: 4403264050008), Braće Pišteljića br.1, 78000 Banja Luka,  organizator je nagradne igre pod nazivom „ OSVOJI MOTOGP SILVERSTONE ISKUSTVO“.

Nagradna igra se priređuje sa ciljem unapređenja prodaje i promocije  COCA COLA proizvoda,a u skladu sa članom 95. i 96. Zakona o igrama na sreću RS (Službeni glasnik Republike Srpske br. 22/2019).

2.        TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje 15.02.2023. godine i traje do 31.03.2023. godine .

 1. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi na cjelokupnom području Republike Srpske( u daljem tekstu: RS).

 1. PRAVO NA UČEŠĆE

U nagradnoj igri pravo učešća imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starije od 16 (šesnaest) godina koje u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom mjestu kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 5. ovih pravila i koji za obavljenu kupovinu posjeduju originalni fiskalni račun u papirnoj formi kao dokaz stjecanja prava na učešće.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod nezavisnih partnera koji učestvuju u realizaciji ove nagradne igre, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba (supružnici, djeca i roditelji te braća i sestre ukoliko žive s njima u zajedničkom domaćinstvu).

Organizator zadržava pravo da po vlastitom nahođenju izvrši provjeru gore navedenih činjenica.

 1. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Monster   iz kategorije energetskih  pića i to:

Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise),

u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN). 

        

 1. NAČIN UČESTVOVANJA
 2. Kupovinom navedenih Monster proizvoda u maloprodajnim objektima na

teritoriji Republike Srpske, kupac  stiče se pravo na učešće u nagradnoj igri.

 1. Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: monsterenergypromotion.ba .
 2. Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:
 • Ime i prezime,
 • Mjesto i adresa prebivališta,
 • Godina rođenja,
 • Adresa elektronske pošte (e-mail),
 • Broj mobilnog telefona i
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine.
 1. Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:

„Tvoj kod je registrovan.

Prati www.monsterenergypromotion.ba  za informacije o dobitnicima.“

 1. Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:

„Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu” .

 1. Uspješnom registracijom učesnik učestvuje u izvlačenju nagrada.

07.04.2023.godine.

 1. Dobitnik se obavještava putem telefona, a na osnovu broja mobilnog telefona koji je naveden prilikom registracije.

Ukoliko je dobitnik naveo neispravan  broj, kontaktirati će se alternativni dobitnik.

 1. Učesnik je dužan sačuvati račun od kupovine, kao dokaz o učešću u nagradnoj igri.
 2. IZVLAČENJE NAGRADA

 

07.04.2023. godine, će se održati  izvlačenje nagrada.

Izvlačenje nagrada će se održati  na adresi : Mostarsko raskršće broj 1, 71 240 Hadžići.

Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom.

Izvlačenje će nadgledati tročlani komitet koga odabere Organizator i Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija.

Prilikom izvlačenja će biti izvučeni i alternativni dobitnici, u slučaju potrebe za kontaktiranjem istih.

 1. NAGRADE I MALOPRODAJNA VRIJEDNOST
Rbr Nagrada Količina Vrijednost   u KM                           (sa PDV-om) Ukupna vrijednost      u KM                                                                   (PDV-om)
1 Putovanje na MOTOGP Silverstone 1 5,000.00 5,000.00
2                                                                          Grand total u KM (sa PDV-om) 5,000.00

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za Republiku Srpsku  iznosi 5,000.00 KM

(PDV je uključen u navedeni iznos).

Navedena  vrijednost nagrade u ovom članu predstavlja tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvatanja ovih pravila.

Nagrada uključuje plaćen let, smještaj i transport. VIP Monster tretman, Monster energy pristup stazi, ulaznice za tribine i premijum pogled na utrku.

Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utiče na navedenu vrijednost nagrada.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

Organizator, osobe zaposlene kod  Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, kao i drugi nezavisni partneri u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju ne preuzimaju odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri,  odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

 1. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA
 2. Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni direktno na broj kontak telefona i  e-mail adresu koji su unijeli prilikom registracije, u roku od 7 dana nakon  dana(datuma)izvlačenja nagrada. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana, dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana. Pravo na nagradu može biti prebačeno na treće lice putem notarski ovjerene punomoći dobitnika.
 3. Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo nagradne igre, kako bi mu se nagrada uspješno uručila.

Dobitnik nagrade  je dužan  poslati dobitni račun od kupovine, kao svojevrstan dokaz.

 1. Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru i Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 2. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uslov da njihova imena, adrese i fotografije, mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.
 3. Organizator će prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka provoditi isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 4. Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području Republike Srpske po dobijanju saglasnosti Republičke Uprave za igre na sreću

Nadležni sud u slučaju spora je Sud u Banja Luci.

 1. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu.

Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

 1. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile.

Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem.

U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, iz bilo kojeg od gore navedenih razloga, Organizator je dužan da pravovremeno o tome obavijesti Republičku Upravu za igre na sreću Republike Srpske.

 1. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učesnici u nagradnoj igri činom učešća u istoj, svjesno očituju svoje prihvatanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, će podatke obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka  te će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima.

Učesnik prihvatanjem ovih Pravila daje svoju saglasnost da, ako postane dobitnik nagrade, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, može proslijediti njihove lične podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i Organizator se obavezuju da lične podatke učesnika neće dijeliti sa trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i Organizator će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za potpunu provedbu ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i / ili Organizatora ili pozivom na besplatnu info liniju iz člana 13. Pravila, i prihvata da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u Nagradnoj igri.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo  i Organizator mogu  objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu.

Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.

 1. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila nagradne igre  obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100 ili putem e-mail: info.ba@cchellenic.com , svakim danom od 9 do 17 sati, u periodu od 15.02.2023 do 31.03.2023. godine.

Odluke Organizatora i Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

Banja Luka, 02.02.2023. godine

Broj: 1ICC-23/GX-f

Promos you may have missed

Nagradna igra - Monster Yamaha Osvoji Racing Simulator

Lista dobitnika nagradne igre će biti uskoro objavljena.

Nagradna igra - Monster Yamaha YZF-R125 @ Bingo

Dobitnik će biti uskoro objavljen, pratite stranicu za više informacija.

Nagradna igra - Monster Moments

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

Nagradna igra - Osvoji Gaming Setup

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

Nagradna igra - Osvoji Putovanje u Abu Dhabi

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

Nagradna igra - Osvoji Ultra Snow Sport putovanje

Lista dobitnika nagradne igre je objavljena.

All rights reserved.