Skip to main content
NAGRADNA IGRA JE ZAVRŠENA

od 15.04. do 31.05.

OSVOJI:
"MOTOGP SILVERSTONE ISKUSTVO UZ TEAM DUCATI"

NAGRADNA IGRA JE ZAVRŠENA

 Pravila nagradne igre

Monster Energy British Grand Prix MotoGP

1.              OSNOVNE INFORMACIJE O PRIREĐIVAČU NAGRADNE IGRE

 • U skladu s Pravilnikom o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16, 63/19, 92/20 12/22 i 67/23), ovu nagradnu igru pod nazivom “ Monster Energy British Grand Prix MotoGP”organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sljedećim sjedištem: Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, koju zastupa generalna direktorica Dora Strezova Nikolova (u daljem tekstu: Organizator), ID-broj: 4200200160006, PDV broj: 200200160006, uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija.
 1. NAZIV NAGRADNE IGRE

2.1. Naziv nagradne igre je  “ Monster Energy British Grand Prix MotoGP”.

3.              TRAJANJE I SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

3.1. Nagradna igra traje u periodu od 15.04.2024. godine do 01.06.2024. godine.

3.2. Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Organizatora iz kategorije energetskih pića i to: Monster Energy, Monster Ultra White, Monster The Doctor, Monster Hamilton, Monster Mango Loco, Monster Pipeline Punch, Monster Ultra Blue, Monster Pacific Punch, Monster Ultra Paradise, Monster Ultra Fiesta, Monster Ultra Khaotic, Monster Aussie Lemonade u nepovratnom aluminijskom pakovanju od 0,5 lit (0,5 L CAN).

 

3.3. Nagradna igra organizuje se na području Federacije Bosne i Hercegovine.

3.4. Organizator će prije početka nagradne igre, objaviti Pravila nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, i navesti broj i datum Rješenja Federalnog ministarstvo finansija, kojim je data saglasnost na ova Pravila.

3.5. Organizator će obezbjediti sve preduslove tokom trajanja ove nagradne igre, kojima će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti obavezno izvlačenje dobitnika svih nagrada i podjelu cjelokupnog nagradnog fonda.

3.6. Organizator će nagradnu igru provesti pod uslovima, koji su u skladu i sa drugim zakonskim i podzakonskim propisima i opštim moralnim načelima.

3.7. Za vrijeme trajanja nagradne igre, pravila su dostupna i na web stranici: https://ba.coca-colahellenic.com.

 1. USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

4.1. Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica s prebivalištem u Bosni i Hercegovini starija od 18 (osamnaest) godina koja u periodu trajanja nagradne igre kupe jedan ili više proizvoda Organizatora iz člana 3. ovih pravila na maloprodajnim mjestima pravnog lica Konzum d.o.o., što uključuje trgovine trgovačke marke Konzum i Mercator, (dalje u tekstu: Partner), na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, i koji za obavljenu kupovinu posjeduju originalni fiskalni račun u papirnoj formi kao dokaz stjecanja prava na učešće, te se uspješno registruju na korporativnu internet stranicu ,kako je to opisano u nastavku ovih Pravila.

4.2. Nakon obavljene kupovine proizvoda koji su predmet nagradne igre, Učesnik se registruje putem korporativne internet stranice: www.monsterenergypromotion.ba.

4.3. Prilikom registracije učesnik je dužan unijeti sljedeće lične podatke:

 • Ime i prezime
 • Mjesto i adresa prebivališta
 • Godina rođenja
 • Adresa elektronske pošte (e-mail)
 • Broj mobitela
 • fiskalnog računa kao potvrdu kupovine

4.4. Po ispravnom unosu učesnik će primiti povratnu elektronsku poštu (e-mail) kojom je obaviješten da je njegova registracija zaprimljena i da uredno učestvuju u nagradnoj igri sljedećeg sadržaja:

 • „Tvoj kod je registrovan. Prati monsterenergypromotion.ba za informacije o Dobitniku.“
 • Ukoliko je učesnik unio pogrešan, iskorišten ili neispravan fiskalni račun, primiće povratni mail u kojem se obavještava da nije uspješno registrovan za učešće u nagradnoj igri, sljedećeg sadržaja:
 • „Tvoj kod nažalost nije važeći, unesi ispravan kod sa fiskalnog računa za prijavu”

4.5. Uspješnom registracijom učesnik je ispunio sve preduslove učešća u izvlačenju nagrade, koja se izvlači po okončanju perioda trajanja nagradne igre.

4.6. Svi zaprimljeni brojevi fiskalnih računa nalazit će se pod kontrolom Organizatora i biti će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni.

4.7. Učesnik je dužan sačuvati originalni račun od kupovine, kao dokaz o pravu učešću u nagradnoj igri, te isti Organizatoru učiniti dostupnim ukoliko bude izvučen kao dobitnik u nagradnom izvlačenju.

4.8. Činom registracije prema gore navedenim uputama, učesnik potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilima, da je sa istim saglasan i da će ih poštovati.

4.9. Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati samo pod svojim imenom i prezimenom te učešćem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni lični podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi lični podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

4.10. Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod nezavisnih partnera koji učestvuju u realizaciji ove nagradne igre, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba (supružnici, djeca i roditelji te braća i sestre ukoliko žive s njima u zajedničkom domaćinstvu). Organizator zadržava pravo da po vlastitom nahođenju izvrši provjeru gore navedenih činjenica.

4.11. Dobitnik nagrade ne može biti maloljetna osoba, a punoljetne osobe sa ograničenom sposobnosti podobne su primiti nagradu samo uz odobrenje zakonskog staratelja. U tom slučaju zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.

 1. NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADE

5.1. U izvlačenju će učestvovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje zadovoljavaju uvjete Pravila. Izvlači se jedan dobitnik i jedan alternativni dobitnik koji se smatra dobitnikom samo u slučaju da prvobitno izvučeni dobitnik ne ispunjava uslove (npr. dobitnik izjavi da je izgubio fiskalni račun, i sl. ) ili u slučaju da prvobitnog dobitnika nije moguće obavijestiti o osvajanju nagrade u roku od 8 dana, jer je naveo nepostojeću ili pogrešnu adresu ili kontakt telefon.

5.2. Nagradno izvlačenje za ovu nagradnu igru će se odvijati metodom slučajnog odabira (elektronskim putem) i održati će se u sjedištu Organizatora na adresi: Mostarsko raskršće broj 1, Hadžići dana 03.06.2024. godine u 12:00 sati.

 

5.3.  Za ovu nagradu izvlači se i 1 alternativi dobitnik,

 1. SASTAV KOMISIJE ZA IZVLAČENJE NAGRADA

6.1. Organizator će imenovati Komisiju (najmanje tri člana), koja će nadgledati regularnost javnog izvlačenja dobitnika.

6.2. O toku izvlačenja Komisija će voditi zapisnik koji će minimalno sadržavati:

 1. a) mjesto, vrijeme i način izvlačenja dobitnika
 2. b) broj i datum Rješenja Federalnog ministarstva finansija,
 3. c) datum i naziv medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena,
 4. d) imena i prezimena članova komisije,
 5. e) imena, prezimena i adrese dobitnika
 6. f) naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

 

 1. FOND NAGRADA

7.1. U ovoj nagradnoj igri učesnici mogu osvojiti jednu nagradu u uslugama koja se sastoji od Nagradnog putovanja u na Monster Energy British Grand Prix MotoGP, Silverstone , za dvije punoljetne osobe u  (dalje u tekstu: Nagrada). Nagrada uključuje:

 • Povratne avio karte Sarajevo – London – Sarajevo
 • 3 nocenja sa doruckom u hotelu min 3*
 • Transferi aerodrom – hotel – MotoGP Silverstone staza – hotel – aerodrom u UK
 • Catering na stazi (zakuska – ručak subota i nedelja)
 • Organizovana vecera – subota

Organizator je odgovoran i u obavezi osigurati sve gore pobrojane elemente nagrade, kako bi Dobitnik bio u mogućnosti nesmetano koristiti elemente koje nagrada uključuje.

NAGRADE
Nagrada Količina Cijena s PDV-om Total
Putovanje na “ MOTO GP Silverstone utrku” u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske 1 7.000 KM 7.000
TOTAL 7.000 KM

Nagrada se može iskoristiti najkasnije do 30.09.2024. godine, a tačan datum će se utvrditi u dogovoru sa Organizatorom.

7.2. Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu čija vrijednost prelazi iznos naveden u ovom članu Pravila.

7.4. Nagradno putovanje ne uključuje obezbjeđenje vize za ulazak u zemlju održavanja utrke, osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Preporučujemo da putnik/dobitnik dodatna osiguranja uplati u jednoj od osiguravajućih kuća, po vlastitom izboru.

7.5. Dobitnik je dužan samostalno osigurati sve preduslove potrebne za nesmetano korištenje nagrade a koji ovise o ličnom statusu Dobitnika ( npr. eventualno potrebne vize, putno-zdravstveno osiguranje, odsustvo sa posla i dr.).

 1. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA I OBJAVLJIVANJA DOBITNIKA

8.1. Priređivači su dužni najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja, obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama.

8.2. Rezultati nagradne igre i ime dobitnika nagrade i alternalitvnog dobitnika biće objavljeno na web stranici Organizatora : https://ba.coca-colahellenic.com., u roku od 7 dana od nagradnog izvlačenja, kao i na web stranici: https://monsterenergypromotion.ba.

8.3. Ukoliko zbog okolnosti za koje nije kriv Organizator (dostavljeni pogrešni lični podaci od strane učesnika, učesnik se ne nalazi na navedenoj adresi, vanredne okolnosti i sl.), nije moguće obavjestiti dobitnike nagrade i/ili alternativnog dobitnika, ukoliko ni alternativni dobitnik ne predoči orginal fiskalni račun kao dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, ukoliko dobitnik ne dobije blagovremeno vizu za putovanje, Organizator će  sredstva namjenjena za realizaciju putovanja iz nagradnog fonda uplatiti na račune humanitarnih organizacija, u skladu sa članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

 1. MJESTO I ROK ZA PODIZANJE NAGRADA

9.1. Dobitnik nagrade dužan je dati sve potrebne informacije osobi za kontakt Organizatora nagradne igre u roku od 7 dana od dana obavještenja iz člana 8.1.,  kako bi mu se nagrada uspješno uručila. Dobitnik nagrade dužan je dati dokaz o identitetu, te je dužan predočiti dokaz o kupovini promotivnog proizvoda (račun) na osnovu kojeg je stekao pravo učešća u ovoj nagradnoj igri. Ukoliko dobitnik ne predoči dokaz o kupovini promotivnog proizvoda, odnosno orginal fiskalni račun, Organizator će kontaktirati alternativnog dobitnika te nagradu uručiti prema istom postupku.

 • Dobitniku će nagrada biti uručena lično ili putem brze pošte, u roku propisanom članom 14. Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara („Sl. Novine Federacije BiH“ br. 30/16, 63/19, 92/20 12/22 i 67/23).
 • Ako dobitnik u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi, ne preuzme osvojenu nagradu (odnosno svu dokumentaciju koja se odnosi na istu), gubi pravo na nagradu a Organizator će postupiti u skladu sa članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.
 • Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade.
 • Organizator je odgovoran za pravovremeno i tačno informisanje učesnika u nagradnoj igri o njegovim pravima i obavezama kod preuzimanja nagrada.
 • Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi eventualno nastala kao posljedica nakon preuzimanja ili korištenjem nagrade, osim u dijelu preuzetih obaveza iz člana 7. stav 7.1.
 • Porez na dohodak na nagradu ostvarenu učešćem u nagradnoj igri, obračunat će se u skladu sa propisima o porezu na dohodak.
 • Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Dobitnici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da njihova imena, adrese i fotografije mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
 1. USLOVI POD KOJIM SE NAGRADNA IGRA MOŽE IZMJENITI, PREKINUTI ILI OTKAZATI
 • Pravila nagradne igre ne mogu se mijenjati nakon što je nagradna igra počela, osim ukoliko za to postoje opravdani razlozi ili zbog nastupanja okolnosti više sile.
 • U slučaju prekida ili otkazivanja nagradne igre usljed nastupanja vanrednih okolnosti, organizator će o navedenom obavijestiti Federalno ministarstvo finansija.
 • Federalno ministarstvo finansija daje saglasnost na izmjenu pravila igre, prekid i otkazivanje nagradne igre, ukoliko su razlozi zbog kojih se traži dokazani od strane Organizatora ili opštepoznati, a Organizator će učesnike o navedenom obavijestiti na isti način na koji su objavljena ranije odobrena pravila nagradne igre.
 • Ukoliko nagradni fond nakon završetka nagradne igre ne bude podjeljen učesnicima na način predviđen Pravilima ove nagradne igre (usljed isteka roka za podizanje nagrada, nepostojanje dovoljnog broja učesnika i sl.) ili zbog eventualnog prekida odnosno otkazivanja igre usljed dejstva okolnosti koje imaju karakter više sile, organizator će nagradni fond prodati, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija navedenih u članu 17. stav (1) Zakona o igrama na sreću.
 1. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA
 • Učešćem u nagradnoj igri, učesnici potvrđuju prihvaćanje ovih Pravila i daju saglasnost Organizatoru da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima. Prikupljeni lični podaci koriste se za samo evidenciju Organizatora.
 • Organizator je odgovoran za obradu podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, i poduzeti će sve potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima, a učesnici imaju pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju i da budu budu upoznati sa podacima.
 • Učesnik u nagradnoj igri je odgovoran za davanje tačnih podataka Organizatoru, u cilju provođenja ove nagradne igre.
 • Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju saglasnost da, ako postanu dobitnici nagrada, organizator može proslijediti njihove lične podatke trećim licima (odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri, u računovodstvene svrhe radi eventualnog plaćanja poreza na dohodak), isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre.
 • Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.
 • Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je to potrebno za potpunu realizaciju ove nagradne igre.
 • Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora, i prihvaća da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u nagradnoj igri.
 1. NADLEŽNOST SUDA

14.1. Sve žalbe, prigovore i reklamacije rješava Priređivač nagradne igre. U slučaju opravdanih pritužbi, Priređivač se obavezuje da će ih otkloniti u najkraćem mogućem roku i obavijestiti učesnika.

14.2  Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika rješavaće se sporazumno. 14.3. U slučaju da spor nije moguće rješiti sporazumno, isti rješava Općinski sud u Sarajevu.

U Sarajevu, 12.03.2024. godine

Broj:0101- 264/24

ORGANIZATOR:

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

All rights reserved.